Please choose a destination:

SUNGLASS HUT INTERNET PRIVACYBELEID


Deze website wordt beheerd door Luxottica Group S.p.A. ("Sunglass Hut" en "Luxottica"), en de privacy- en veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op deze website zijn ontwikkeld met de strengste veiligheid in het achterhoofd, zodat alle persoonlijke informatie die u via deze website verstrekt alleen gebruikt wordt voor de in dit beleid uiteengezette doeleinden. Dit privacybeleid informeert u hoe Sunglass Hut uw persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt, met wie deze gegevens gedeeld worden en hoe u toegang kunt verkrijgen tot uw gegevens en deze kunt wijzigen of verwijderen. Zoals gebruikt in dit beleid, afhankelijk van de context, verwijzen "wij", "onze" en "ons" naar Luxottica Group S.p.A. en haar dochterondernemingen, haar moedermaatschappijen (inclusief Luxottica) en dochterondernemingen van dergelijke moedermaatschappijen, afzonderlijk en gezamenlijk.


HOE WE DE INFORMATIE VERZAMELEN

Er zijn vele manieren waarop wij informatie van u verkrijgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (1) via inschrijving op een van onze website(s); (2) via een aankoop in de detailhandel of door middel van fax of telefoon; (3) bladerinformatie over waar onze bezoekers op onze website naartoe gaan; (4) wanneer u deelneemt Sunglass Hut wedstrijden/promotiegeschenkenacties; (5) wanneer u een antwoordkaart, product of garantiekaart invult; en (6) personen die in contact komen met Sunglass Hut, bijvoorbeeld tijdens een evenement.


DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Wanneer u zich online registreert om onze productinformatie te ontvangen, zult u ons uw naam, adres en e-mail adres moeten verschaffen. Als u contact opneemt met onze afdeling klantenservice, kan het nodig zijn dat u ons aanvullende informatie verschaft zodat we zo volledig en grondig mogelijk op uw vragen of punten van zorg kunnen reageren. Om gebruikers en abonnees de meest efficiënte en uitgebreide service te bieden en om uw voorkeuren beter te begrijpen, kunnen we vragen naar uw geslacht, geboortejaar, winkelvoorkeuren en productinteresses. U kunt zelf kiezen of u deze informatie al dan niet verstrekt. Wij kunnen ook aanvullende niet-persoonlijk identificeerbare gegevens (bijvoorbeeld, browserversie, IP-adres) verzamelen die informatie verschaffen over het algemene gebruik van onze website. De bladerinformatie stelt ons in staat om te zien welke pagina's van onze website het meest bezocht worden en helpt ons om de kwaliteit van uw online-ervaring te verbeteren door de meest gewenste functies en diensten te kunnen herkennen en aanbieden.


Doeleinden van de verzameling

Deze website is over het algemeen gericht op personen die woonachtig zijn in Nederland. Als zodanig zal alle persoonlijke informatie die we over u verkrijgen door ons geregistreerd, gebruikt en beschermd worden in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en dit privacybeleid. Voor zover uw persoonlijke informatie geregistreerd of gebruikt wordt door onze gelieerde ondernemingen in Europa, wordt deze ook beschermd door respectievelijk de wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming en andere toepasselijk wetgeving. Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met verwerking door ons van deze persoonlijke informatie op één of meer van de in dit privacybeleid beschreven wijzen.

Overeenkomstig het Privacybeleid zal de informatie gebruikt worden:

a. om producten te leveren

b. om diensten aan de consument te verlenen

c. voor aanverwante doeleinden, bijvoorbeeld voor het beheer van een wedstrijd, enquête of andere websitefunctie en u te voorzien van de relevante producten of diensten (bijvoorbeeld om een prijs te leveren die u in een wedstrijd gewonnen heeft).

d. voor het analyseren van bezoeken aan de website

e. om informatie te delen met gelieerde ondernemingen

f. om de informatie te delen met derden om diensten te verlenen in verband met de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld ten behoeve van het verwerken en de autorisatie van betalingen, bescherming tegen fraude en kredietrisicovermindering, personalisering van producten, website-evaluatie, data-analyse en, indien van toepassing, datareiniging. Het kan nodig zijn dat we persoonlijke informatie met deze derden moeten delen, zodat ze deze diensten kunnen uitvoeren, maar we beperken de persoonlijke informatie die wij aan hen geven en verlenen hen toestemming om deze informatie alleen te gebruiken voor het verlenen van deze diensten en mits ze uw persoonlijke informatie gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met Nederlands recht.)

g. om demografische informatie over de consumenten te delen met agenten, agentschappen of derden-leveranciers; dit identificeert de individuele gebruikers niet.

h. om het aantal gebruikers die de website gedurende een bepaalde periode bezocht heeft of die een specifiek product via de website gekocht heeft van tijd tot tijd te delen met onze marketing partners, adverteerders en anderen.

i. om persoonlijke informatie vrij te geven wanneer wij te goeder trouw geloven dat: de wet of juridische procedures dit vereisen; als juristen ons dit aangeraden hebben; we een geldig administratief verzoek van een instantie voor wetshandhaving ontvangen hebben; of dergelijke vrijgave noodzakelijk is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Luxottica, of een van onze respectieve gelieerde ondernemingen, zakenpartners, klanten of anderen te beschermen.

j. om informatie vrij te geven als we bezig zijn met een zakelijke transactie.

Persoonlijke informatie die via deze website ingediend of verzameld wordt kan, naast in Nederland, in Europa opgeslagen en/of verwerkt worden ten behoeve van de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Wij zullen persoonlijke informatie die u ons verstrekt niet aan andere derden verkopen of verhuren, tenzij u ons hiervoor toestemming verleend heeft of zoals beschreven in dit Privacybeleid.


ONS GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een klein verwijderbaar gegevensbestand dat door uw browser op uw computer opgeslagen wordt. Cookies worden alleen door ons gebruikt om u in staat te stellen om de website op de meest efficiënte manier te gebruiken. Cookies stellen u in staat om een bestelling te plaatsen op onze website en stellen ons in staat om uw online surfervaring te verbeteren en te personaliseren. We gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

U te herkennen wanneer u naar onze website terugkeert

Uw bezoekersgedrag te analyseren

U kunt ervoor kiezen om uw computer u te laten waarschuwen elke keer dat een cookie verzonden wordt, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Dit kunt u doen door middel van uw browserinstellingen. Let er echter op dat door het verwijderen van onze cookies of uitschakelen van toekomstige cookies u mogelijk niet in staat zult zijn om toegang te krijgen tot bepaalde pagina's of functies van onze website. We werken ook samen met andere bedrijven die gebruik maken van traceertechnologieën, met inbegrip van webbakens, om namens ons advertenties over het internet te verspreiden. Deze bedrijven kunnen niet persoonlijk identificeerbare informatie over uw bezoek aan onze website en over uw interactie met onze communicatiemiddelen verzamelen, met inbegrip van reclame en e-mails. Als u bezwaar heeft tegen webbakens, raden wij u aan de instructies voor het verwijderen van bestaande cookies en het uitschakelen van toekomstige cookies te volgen. We zullen nog steeds weten hoeveel van onze e-mails geopend worden, en we zullen automatisch uw IP-adres, een unieke identificatie voor uw computer of een ander apparaat waarmee u toegang verkrijgt ontvangen, maar wij zullen u niet als individu identificeren.


UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJWERKEN

Wij hebben accurate persoonlijke informatie van u nodig om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke service van Sunglass Hut ontvangt. Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijk informatie up-to-date zijn wanneer we deze verzamelen of gebruiken. Als van mening bent dat de huidige persoonlijke informatie die we van u in bezit hebben onjuist of verouderd is, neem dan contact met ons op zodat we de gegevens kunnen corrigeren.


TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij zullen u voorzien van toegang tot de persoonlijke informatie die u verstrekt aan sunglasshut.com/nl door u toe te staan om uw gegevens in te zien, bij te werken of te corrigeren. Om uw privacy te beschermen, zullen wij maatregelen nemen om uw identiteit te controleren voordat u toegang verleend wordt tot de vertrouwelijke informatie of u correcties uit kunt voeren. We kunnen dit doen door het gebruik van wachtwoorden en persoonsgegevens. U kunt toegang verkrijgen tot deze informatie door ons te schrijven op het onderstaande e-mailadres. Wij geven er de voorkeur aan om schriftelijke verzoeken te ontvangen omdat dit ons helpt om uw identiteit te verifiëren. Wij behouden ons het recht voor om een redelijke administratievergoeding voor de verwerking van de aanvraag in rekening te brengen.


BEHEER EN BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Sunglass Hut neemt redelijke maatregelen om alle persoonlijke informatie die wij in bezit hebben tegen misbruik en verlies te beschermen. Wij nemen ook redelijke maatregelen om deze informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging en openbaarmaking. Uw persoonlijke informatie kan ook worden opgeslagen op papieren documenten of elektronisch. Sunglass Hut onderhoudt een fysieke beveiliging over papieren en elektronische dataopslag. Persoonlijke informatie over individuen wordt opgeslagen op servers die achter een firewall zitten die zich in een beveiligd datacenter bevindt. We bewaken de activiteit op de website om ongeoorloofde bekendmaking van creditcardnummers of andere persoonlijke informatie te voorkomen. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat uw persoonlijke informatie tegen onbevoegde toegang of misbruik beschermd zal worden, en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor ongepaste handelingen van onbevoegde derden. Hoewel Sunglass Hut zich redelijke inspanningen getroost om de privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen, kan overdracht via het internet niet volledig beveiligd worden. Sunglass Hut aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de openbaarmaking van gegevens als gevolg van fouten in de overdracht of door onbevoegde derden. Sunglass Hut aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor derden, zoals adverteerders of andere rechtspersonen die banneradvertenties en links vanaf onze website(s) gebruiken. Als u doorklikt naar een banner advertentie of een link en uw persoonlijke informatie indient via die banneradvertentie of een link, zult u onderworpen zijn aan hun eigen privacybeleid.

E-MAIL

Wij gebruiken uw e-mailadres ook om te reageren op eventuele vragen die u online gesteld heeft.


PRIVACY VAN KINDEREN

Als u minderjarig bent, mag u alleen naar sunglasshut.com/nl surfen met betrokkenheid van een ouder of voogd. Hoewel we onze website, catalogi of e-mails niet specifiek op kinderen richten, streven we ernaar om kinderen zoveel mogelijk klantenservice te bieden zonder hun privacyrechten te schenden. Om hen te beschermen, vragen wij dat minderjarigen zich niet proberen te registreren op sunglasshut.com/nl of ons op een andere wijze van persoonlijke informatie voorzien zonder de toestemming van een ouder of wettelijke voogd.


BIJWERKINGEN VAN PRIVACY-INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen aan deze website, ons Privacybeleid en ander beleid dat op deze website geplaatst is. Lees de website regelmatig om eventuele updates van de hier verstrekte informatie te bekijken. Indien een van de bepalingen van dit Privacybeleid ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling scheidbaar geacht en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in juli 2014.


WILT U MEER INFORMATIE?

Als u een vraag heeft over hoe uw persoonlijke informatie verzameld of gebruikt wordt, of overige vragen met betrekking tot het privacybeleid van Sunglass Hut heeft, kunt u contact opnemen met:

Luxottica Group S.p.A

Via Cantù, 2

20123 Milaan

Italië

Tel: +39 02 863341

Email: privacy@luxottica.com